(+34) 952 236179 / 84
Inloggen | Aanmelden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NIZA CARS (2019)

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de informatie en contractuele betrekkingen vast te leggen tussen SPAIN PROJECT BIENE MAYA S.L. (in het vervolg de “Verhuurder” of “NIZA CARS” zonder onderscheid) en de klanten (in het vervolg de “Klant” of de “Huurder”) en gelden zowel voor de reserveringen van voertuigen die in de kantoren van NIZA CARS worden gedaan als voor de reserveringen via de website www.nizacars.es, eigendom van NIZA CARS, houder van het Spaanse fiscale nummer B87921219 en gevestigd in de AVDA. COMANDANTE GARCIA MORATO, 42. MALAGA (MALAGA).

Door een huurauto te reserveren gaat de Klant zonder voorbehoud akkoord met alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

NIZA CARS behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen middels publicatie van deze wijzigingen op de website zodat deze beschikbaar zijn voor de Klanten en zij hiervan kennis hebben kunnen nemen alvorens een reservering te doen.

 1. BENODIGDE DOCUMENTATIE VOOR RESERVERINGEN

Voor online reserveren en het afhalen van de auto dient de Klant naast een geldig rijbewijs in bezit te zijn van zijn identiteitsbewijs of paspoort als hij Europees staatsburger is en van beide documenten als hij/zij inwoner is van een land buiten de EU.

De Klant dient de voucher te overleggen op het moment dat hij/zij de auto komt afhalen.

De Klant dient het vluchtnummer te vermelden indien de auto op een vliegveld wordt afgehaald.

 1. MINIMUM- EN MAXIMUMLEEFTIJD

Bestuurders moeten ten minste 21 jaar zijn en langer dan 1 jaar in het bezit van hun rijbewijs.

De maximumleeftijd is 79 jaar.

Bestuurders jonger dan 25 jaar of in het bezit van hun rijbewijs dat 1 tot 4 jaar oud is, betalen voor de huur € 7,00 extra per dag met een minimum van € 21,00 en een maximum van € 91,00.

 1. AUTO

De huur is niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan een bepaalde auto(merk-model, kleur, uitrusting, enz.) maar aan een klasse voertuigen met gelijkwaardige technische kenmerken, comfort en capaciteit, die in het Huurcontract nader omschreven is.

 1. DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST

De huur wordt berekend op basis van periodes van 24 uur vanaf het exacte tijdstip waarop de Klant de auto heeft gehuurd tot aan de inlevering van de auto, met de sleutels en de documentatie, aan NIZA CARS.

De Klant beschikt over 1 uur extra inlevertijd om de auto af te geven (2 extra uren indien een Sterverzekering is afgesloten).

Wordt de auto meer dan 60 minuten later teruggebracht dan het tijdstip waarop de huurperiode volgens de huurovereenkomst afloopt, dan wordt voor elke dag te laat een toeslag van 1 extra huurdag in rekening gebracht volgens het op dat moment geldende tarief plus een extra toeslag van € 30,00.

De duur van de overeenkomst is vermeld op pagina 1 waar de datum en tijd van afhalen en inleveren van de auto nader zijn omschreven.

Als de Klant besluit de huur eerder dan de in de Huurovereenkomst vastgelegde datum te beëindigen, heeft hij geen recht op teruggave van het bedrag dat overeenkomt met het aantal dagen dat de auto en de eventueel gecontracteerde aanvullende opties niet gebruikt zijn.

De maximale huurperiode bedraagt hoe dan ook 30 dagen.

Inlevering van de auto op een datum en tijdstip die afwijkt van de in de overeenkomst vermelde beëindiging van de huurperiode, geeft NIZA CARS het recht om de Klant het huurbedrag in rekening te brengen, dat overeenkomt met de dagen dat de auto te laat werd ingeleverd volgens het op dat moment geldende tarief.

NIZA CARS behoudt zich het recht voor passende legale acties te ondernemen in het geval van vermissing of niet-inlevering van de auto.

 1. VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST

De Klant is verplicht de auto op de datum en tijdstip in te leveren die in de vorige clausule zijn vermeld.

Als de Klant de huurperiode wilt verlengen, dient hij/zij zich tot het kantoor van NIZA CARS te wenden om de verlenging van de overeenkomst te ondertekenen.

De overeenkomst kan niet per telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel worden verlengd.

Eenzijdige verlenging van de huurtermijn door de Klant zal worden beschouwd als een ongeoorloofd gebruik van de auto met het oog op de aansprakelijkheid van de Klant voor willekeurig welke schade aan de auto.

Het bedrag dat als waarborgsom gestort is, kan in geen geval dienen voor de verlenging van de overeenkomst.

Derhalve dient de Klant, in het geval dat de Overeenkomst wordt verlengd, een aanvullend bedrag voor de verlenging hiervan te betalen, berekend op basis van het op dat moment geldende tarief.

Als de Overeenkomst niet verlengd kan worden omdat er geen auto's beschikbaar zijn of om welke andere reden dan ook, dient de Klant de auto op de overeengekomen datum en tijdstip bij het overeengekomen kantoor in te leveren.

Kilometerstand op de luchthaven van Malaga

Groep G2 hebben een kilometerstand beperkt tot 2000 km per voertuig met een toeslag van € 1 voor elke extra kilometer. De klant kan dit supplement vermijden door het voertuig tijdens zijn huur in onze faciliteiten zonder bijkomende kosten te veranderen.

Kilometerstand op de luchthaven van Barcelona

Extra kosten per kilometer
van 1 tot 6 dagen 300 Km per dag inbegrepen
Van 7 tot 20 dagen 150 km per dag inbegrepen
Van 21 tot 30 dagen 100 Km per dag inbegrepen
Elke extra kilometer kost € 0,20 extra per kilometer


Condities van groepen G5 en G6

Afhankelijk van de oorspronkelijk geldende voorwaarden van de Overeenkomst kan het nodig zijn een nieuwe huurovereenkomst op te maken waardoor de op dat moment geldende Overeenkomst wordt ontbonden.

Deze nieuwe overeenkomst houdt in dat de huur overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven dient te worden voldaan.

 1. BETAALWIJZE EN -VOORWAARDEN.

Geaccepteerde betaalwijzen:

Creditcard (VISA en MasterCard), betaalpas en contante betaling.

Betaling met Diners Club- of American Express-pas wordt niet geaccepteerd.

Indien gekozen wordt voor betaling met betaalpas of voor contante betaling, dient de Klant een bedrag van € 900 Creditcard te storten (los van het bedrag dat als waarborgsom dient te worden gestort), dat terug zal worden betaald na aflevering van de auto en aftrek van de extra toeslagen die gelden in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Dit te storten bedrag voor de betaling met betaalpas kan tot € 0,00 worden teruggebracht (evenals het bedrag van de waarborgsom) indien een Sterverzekering wordt afgesloten.

Zelfs als de Star Insurance betaald wordt, zal er in ieder geval altijd een blokkade van 300 euro zijn in termen van brandstof en verlies van sleutels.

De creditcard moet op naam staan van de persoon die als hoofdbestuurder in de huurovereenkomst wordt genoemd.

Als dit niet het geval is, is de Klant verplicht de Sterverzekering af te sluiten.

De creditcard waarmee de reservering is gedaan, dient door de houder op het moment van het afhalen van de auto getoond te worden.

De houder van de pas is tevens de hoofdbestuurder van de auto en er dient een extra bestuurder te worden aangevraagd als hij/zij niet wil of niet kan rijden.

Onze tarieven zijn inclusief:

BTW, heffingen en belastingen, onbeperkt aantal kilometers, cascoverzekering (CDW) met eigen risico, inzittendenverzekering en diefstalverzekering met eigen risico (niet inbegrepen zijn persoonlijke bezittingen), vervangende auto in geval van pech of ongeval en annuleringen en wijzigingen.

Alle betalingen en terugbetalingen zijn in euro's.

NIZA CARS is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen in wisselkoersen en commissies die door de bank aan de Klant in rekening worden gebracht.

Onze tarieven zijn exclusief brandstof en aanvullende verzekeringen.


Betalingsmethoden op het kantoor in Barcelona

 1. BETALINGSVERPLICHTINGEN

De Klant verplicht zich ertoe aan NIZA CARS het volgende te betalen:

 1. De kosten voor de huur van de auto, overhandiging en inlevering, verzekeringen en belastingen die in het geldende tarief van NIZA CARS (in het vervolg het Algemene Tarief) zijn opgenomen en waarover de Klant vooraf is ingelicht. De toepassing van het oorspronkelijk overeengekomen tarief is afhankelijk van het feit of de auto op de overeengekomen plaats, datum en tijdstip wordt ingeleverd. De tarieven kunnen variëren al naar gelang het seizoen en de kantoren. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de Klant om vóór het huren van een auto te controleren welk tarief op hem/haar van toepassing is.
 2. Indien geen Sterverzekering wordt afgesloten, dient hij/zij de Waarborgsom volgens onderstaande clausule ZEVENTIEN te storten.
 3. De extra toeslagen die van toepassing zijn volgens onderstaande clausule ACHT.
 4. De voor brandstof in rekening gebrachte prijs overeenkomstig de in dit document vastgestelde brandstofregelingen (clausule TIEN).

 

 1. EXTRA TOESLAGEN.

Naast de betalingen waartoe de Klant verplicht is, gelden, indien van toepassing, de volgende extra toeslagen:

 1. Bestuurders jonger dan 25 jaar of in het bezit van hun rijbewijs dat 1 tot 4 jaar oud is, betalen voor de huur € 7,00 extra per dag met een minimum van € 21,00 en een maximum van € 91,00.
 2. De toeslag voor een extra bestuurder bedraagt € 7,00 per dag per extra bestuurder, met een minimumbedrag van € 21,00 per dag en een maximumbedrag van € 91,00 per huurovereenkomst.
 3. Om in Portugal te kunnen rijden, wordt een extra toeslag voor de verzekering van € 9,00 per dag in rekening gebracht, met een minimum van € 27,00 en een maximum van € 135,00. De huurder is verplicht dit aan het verhuurbedrijf te melden anders wordt hij uitgesloten van iedere dekking.
  Het besturen van het voertuig in Frankrijk of Andorra brengt extra verzekeringskosten met zich mee van € 15 per dag, met een minimum van € 45 en een maximum van € 225. De klant is verplicht deze omstandigheid mee te delen of anderszins van dekking uitgesloten te zijn.
 4. Het kinderzitje (van 9 tot 18 kg) en de zittingverhoger kosten € 07,00 per dag met een minimum 21 €, maximum van € 91,00 per zitje of zittingverhoger per huurovereenkomst.
 5. Voor het afhalen en inleveren van de auto buiten kantooruren (van 22.00 uur tot 07.00 uur) wordt een extra toeslag van € 40,00 in rekening gebracht.
 6. De extra toeslag voor de sleepdienst bedraagt (0-75Km 90€, 76-150Km 180€, 151-250Km 360€,  > 251Km 400€) 

Deze wordt niet geheven indien een Sterverzekering is afgesloten.

 1. Voor verlies of breuk van de autosleutels of overhandiging ervan in een ander kantoor dan daar waar de auto wordt teruggebracht, geldt een extra toeslag tot € 220,00.
 2. Het inleveren of achterlaten van de auto op een plaats die afwijkt van de in de Overeenkomst vastgelegde plaats, heeft NIZA CARS het recht een bedrag van 0,20 euro te vorderen voor elke kilometer vanaf het punt waar de auto ingeleverd had moeten worden, onverminderd de kosten die, indien van toepassing, gevorderd kunnen worden voor het inschakelen van een sleepdienst, in overeenstemming met paragraaf f.
 3. Verlies van wagendocumentatie en aanvraag vervangende documenten bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer: € 30,00.
 4. Toeslag van € 30,00 als administratiekosten voor de verwerking van het schadeformulier. Deze toeslag geldt wanneer de Klant geen correct ingevuld schadeformulier overlegt volgens de bepalingen van clausule TWAALF.
 5. Toeslag van € 30,00 voor de verwerking van bekeuringen bij de bevoegde instantie. De toeslag voor deze service wordt niet geheven indien een Sterverzekering is afgesloten.
 6. Tolgelden, bekeuringen, boetes en juridische kosten als gevolg van overtredingen van de verkeersregels of wetten, voorschriften of verordeningen (met inbegrip van de kosten voor opstopping of beperking van het wegverkeer waar deze zich ook mochten voordoen), die door de Klant tijdens de periode van deze Overeenkomst zijn begaan en door NIZA CARS werden voldaan.
 7. Wanneer bij inlevering van de auto blijkt dat deze intensief en grondig moet worden schoongemaakt, kan NIZA CARS als bijzondere schoonmaakkosten een bedrag van maximaal € 90,00 in rekening brengen. Deze toeslag zal worden geheven in de volgende gevallen die genoemd worden ter illustratie zonder uitputtend noch beperkend te zijn: braaksel, bloed, modder, vlekken van drank of etenswaren en verontreiniging door dieren.

De paragrafen a) t/m d) dienen betaald te worden op het moment van reserveren ofwel bij het afhalen van de auto als dit niet gevraagd of kenbaar gemaakt werd op het moment dat de reservering is gedaan.

Voor alle andere gevallen zullen de toeslagen verrekend worden met de gestorte borgsom, volgens onderstaande clausule ZEVENTIEN. De toeslag overeenkomstig paragraaf m) zal aan de Klant worden meegedeeld na inspectie van de auto.

Ook zijn voor rekening van de Klant de herstelkosten van de schade veroorzaakt aan de auto in geval van een aanrijding indien zich een van de volgende situaties voordoet:

 1. De auto is niet gebruikt conform de vastgestelde voorwaarden.
 2. Het schadeformulier - hetzij een Europees schadeformulier of 'Schadeverslag' - werd niet ingevuld en niet binnen de aangegeven termijn naar NIZA CARS gestuurd, of komt niet overeen met de feiten zoals deze zich in werkelijkheid hebben voorgedaan.
 3. De schade is het gevolg van een ongeval te wijten aan het feit dat de Klant de hoogte van de auto niet goed heeft ingeschat.
 4. De betreffende aanvullende verzekering is niet afgesloten (zie onderstaande clausule ELF).

Het bedrag dat bij de Klant in rekening wordt gebracht voor de aan de auto veroorzaakte schade, wordt vastgesteld op basis van het expertiserapport dat door een extern expertisebedrijf voor NIZA CARS is opgesteld, of, wanneer op voorhand deze berekening niet mogelijk is, zal er een bedrag in rekening worden gebracht overeenkomstig een eerste raming door deskundigen van NIZA CARS conform de tarieflijst opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden, waarvan de Klant aangeeft kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen.

Ook zijn voor rekening van de klant de kosten die voortvloeien uit verlies of schade aan velgen, banden (met inbegrip van lekke banden en klapbanden), gereedschap, ruiten, spiegels, accessoires, interieur van de auto alsook problemen die het gevolg zijn van het tanken van verkeerde brandstof.

De Klant mag evenmin wijzigingen in de technische kenmerken van de auto, sleutels, uitrusting, gereedschap en/of accessoires aanbrengen noch wijzigingen aan de buitenkant en/of het interieur doorvoeren.

Mocht dit toch gebeuren, dan zullen de Klant de kosten in rekening worden gebracht voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto plus een te betalen bedrag als schadevergoeding.

NIZA CARS behoudt zich tevens het recht voor een vergoeding van de Klant te vorderen op grond van het verlies van inkomsten vanwege de stilstand van de auto als gevolg van de geleden schade of het terugbrengen in oorspronkelijke staat van de auto. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald op basis van het aantal dagen dat benodigd is om de auto te repareren of in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, zoals vastgesteld door een externe schade-expert van NIZA CARS, of, nadat de reparatie is verricht, een dag voor elke dag effectieve stilstand te rekenen en als basis voor de schatting het door de Klant gecontracteerde dagtarief te nemen vermenigvuldigd met het aantal dagen van stilstand.

Het maximale bedrag voor de aansprakelijkheid van de Klant is in alle gevallen de marktwaarde van de auto overeenkomstig de maximumprijs zoals vastgesteld in de Ganvam-gids en geldend op het moment van het ongeval.

De kosten die voortvloeien uit de reparatie en/of het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto, worden verrekend met de gestorte waarborg, onverminderd het feit dat een aanvullend bedrag betaald dient te worden indien de kosten van de reparatie, berekend volgens de voorafgaande paragrafen, hoger uitvallen dan de genoemde waarborg.

In het geval dat de betaling van de reservering online wordt gemaakt, de annulering van de boeking hebben de volgende kosten

 1. STAAT EN INLEVERING VAN DE AUTO

De Klant ontvangt het in de Huurovereenkomst beschreven te huren voertuig in perfect werkende staat, met de complete wagendocumentatie, alle banden, gereedschap en accessoires, met uitzondering van de kanttekeningen die in voorkomend geval in de Overeenkomst zijn opgenomen, en verplicht zich ertoe het voertuig in deze staat te behouden en hierin te rijden met inachtneming van de verkeersregels en de bepalingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

De Klant dient het gehuurde voertuig in dezelfde staat in te leveren waarin hij deze ontvangen heeft samen met de wagendocumentatie, banden, gereedschap en accessoires op de plaats, datum en tijdstip die in de Huurovereenkomst zijn vastgelegd.

 1. BRANDSTOFREGELINGEN

Middels deze Overeenkomst wordt de Klant ingelicht over de brandstofregelingen voor de gehuurde auto en de Klant dient te kiezen voor een van de opties op het moment dat hij/zij de Overeenkomst aangaat en daarbij met name letten op zijn/haar behoeften of economische belang:

AANBIEDING VOL/VOL

Als de Klant voor deze optie kiest, wordt overgegaan tot een pre-autorisatie voor het bedrag van de brandstof op het moment van ontvangst van de auto in de installaties van NIZA CARS. Dit bedrag is afhankelijk van de marktprijs van de brandstof en de door de fabrikant aanbevolen brandstofsoort.

De pre-autorisatie geldt voor huren tot 7 dagen. Bij een langere huurperiode wordt het bedrag van de rekening afgeschreven.

De Klant dient de auto in te leveren met hetzelfde brandstofpeil waarmee hij/zij de auto heeft ontvangen. Is dit niet het geval, dan zal de Klant het verschil per 1/8 tank in rekening worden gebracht.

Tevens wordt opgemerkt dat deze aanbieding door NIZA CARS is opgesteld rekening houdend met de Klant teneinde hem/haar een service te kunnen bieden die op zijn/haar behoeften is afgestemd zowel wat betreft de werking van de service (vanwege het gemak en de eenvoud) als de totaalprijs.

 

 1. VERZEKERINGEN

 

Bij de huurtarieven inbegrepen zijn de dekking van de verplichte motorrijtuigenverzekering en de aanvullende WA-verzekering voor schade aan derden als gevolg van het gebruik van het voertuig.

Deze dekking wordt gegarandeerd en aanvaard door de verzekeringsmaatschappij waarbij NIZA CARS de bijbehorende verzekeringspolis heeft afgesloten en is onderhevig aan de algemene en bijzondere voorwaarden van deze polis en aan de wet. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, onderschrijft de Klant als verzekerde de genoemde polis.

Onder de verzekering vallen ook de schade aan het eigen voertuig als gevolg van een aanrijding (m.u.v. het eigen risico), diefstal (m.u.v. het eigen risico), onvoorziene brand of vandalisme mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De Klant dient, in het geval van een aanrijding, binnen een termijn van vierentwintig uur na het ongeval de volledige gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen naar NIZA CARS op te sturen, samen met het ingevulde Europees schadeformulier waarop het kenteken, de naam en het adres van de tegenpartij, de toedracht van de aanrijding, een situatieschets, de naam van de verzekeringsmaatschappij en het nummer van de verzekeringspolis staan vermeld, en dat ondertekend is door de twee bestuurders die bij de aanrijding betrokken zijn of, indien men hierover niet beschikt, het 'Schadeverslag' dat door NIZA CARS zal worden verstrekt.
 2. De verzekeringsmaatschappij wijst de desbetreffende schadeclaim niet af op grond van het feit dat de bestuurder het voertuig bestuurde in een fysieke en psychische toestand die in strijd is met de verkeersvoorschriften.
 3. De aanrijding, diefstal, brand of vandalistische daad heeft zich niet voorgedaan tijdens een ongeoorloofd gebruik van het voertuig, zoals in clausule DERTIEN beschreven, en
 4. De Klant heeft NIZA CARS ingelicht over de aanrijding, diefstal, brand of vandalistische daad binnen vierentwintig uur nadat deze heeft plaatsgevonden en hij/zij heeft de relevante documenten (schadeformulier, aangifte bij de autoriteiten, enz.) overlegd.
 5.  

De cascoverzekering (CDW) met eigen risico dekt in geen geval het volgende:

 1. Schade aan banden, velgen, interieur van het voertuig, binnen- en buitenspiegels, koplampen, ruiten, onderkant en plaatwerk.
 2. Diefstal van de auto.
 3. Lekke banden en klapbanden.
 4. De schade veroorzaakt aan koppeling, motor, carter, katalysator en/of radiateur
 5. De dagen dat de auto stil heeft gestaan tot aan de reparatie.
 6. De kosten van de sleepwagen.
 7. Het opladen van de accu.
 8. Tanken van verkeerde brandstof.
 9. Schade aan plaatwerk van de auto.
 10. Ontbreken van de volgende accessoires:
 11. bandenreparatieset, gevarendriehoeken, veiligheidshesjes, antennes, kinderzitjes.
 12. Schade veroorzaakt aan de auto door ongeoorloofd gebruik volgens clausule DERTIEN.

De Klant heeft de mogelijkheid zijn aansprakelijkheid te verminderen voor de veroorzaakte schade en voor de borg (van € 1.200,00 tot € 2.000,00 afhankelijk van de categorie van de auto) door een aanvullende verzekering, de Sterverzekering, af te sluiten. Middels de betaling van een bedrag per dag en zonder de verplichting een borg te storten, dekt deze verzekering de volgende schade: lekke banden, klapbanden en schade aan velgen of banden, schade aan sloten; schade aan de onderkant en aan het dak van de auto, verkeerd gebruik van de koppeling, ruitschade, carrosserieschade, wegenwacht, verkeerde brandstof tanken, toeslag voor verwerking bekeuringen, 2 uur extra inlevertijd, antenne en extra bestuurder.

De Klanten die deze verzekering niet wensen af te sluiten, dienen een borg van € 1.200,00 tot € 3.000,00 te storten, afhankelijk van de klasse van de auto die gereserveerd is, in overeenstemming met het bepaalde in onderstaande clausule ZEVENTIEN.

De bedragen van de verschillende soorten schade zijn in Bijlage I bijgevoegd.

De dekking van de verzekering komt te vervallen in gevallen waarin sprake is van ongeoorloofd gebruik.

Geen enkele verzekering dekt de volgende zaken:

 1. Schade aan de auto of letsel aan derden als gevolg van nalatigheid.
 2. Verlies van kinderbeveiligingssystemen, gevarendriehoeken, veiligheidshesjes, wagendocumentatie, hoedenplank, krik, reparatieset.
 3. Betaling van bekeuringen.
 4. Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.
 5. Vervoer van illegale stoffen.
 6. Diefstal van de auto met sleutels in het slot.
 7. Verlies, schade of diefstal van autosleutels.
 8. Brandplekken in stoelbekleding of kapotte stoelen.
 9. Motorschade als gevolg van nalatigheid.
 10. Schade als gevolg van het niet naleven van de verkeersregels.
 11. Schade als gevolg van het rijden op ongeschikte wegen.

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

In geval van een aanrijding verplicht de Klant zich ertoe:

 1. De volledige gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen te verkrijgen en deze binnen een termijn van vierentwintig uur na het ongeval naar NIZA CARS op te sturen, samen met het ingevulde Europees schadeformulier waarop het kenteken, de naam en het adres van de tegenpartij, de toedracht van de aanrijding, een situatieschets, de naam van de verzekeringsmaatschappij en het nummer van de verzekeringspolis staan vermeld en dat ondertekend is door de twee bestuurders die bij de aanrijding betrokken zijn of, indien men hierover niet beschikt, het 'Schadeverslag' dat door NIZA CARS zal worden verstrekt.
 2. Onmiddellijk de autoriteiten ervan in kennis te stellen als de schuld van de tegenpartij dient te worden onderzocht of als er gewonden zijn.
 3. Het gehuurde voertuig niet achter te laten zonder passende maatregelen te treffen om het te beschermen.

In het geval van vandalisme, brand, diefstal of vermissing van de auto verplicht de Klant zich ertoe NIZA CARS onmiddellijk op de hoogte te stellen van de gebeurtenis en hiervan aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, waarvan zo spoedig mogelijk een kopie naar NIZA CARS moet worden gestuurd.

 1. ONGEOORLOOFD GEBRUIK

De Klant dient de auto met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken, overeenkomstig de kenmerken van de auto, de geldende verkeersvoorschriften voor motorvoertuigen in acht te nemen en te allen tijde situaties te voorkomen die schade aan de auto of aan derden kunnen veroorzaken.

Het is niet toegestaan om met de huurauto's buiten het Iberisch schiereiland te rijden.

De Klant is er toe gehouden niet toe te staan dat de auto door andere personen wordt bestuurd die hiertoe niet bevoegd zijn volgens deze Overeenkomst. De Klant zal direct aansprakelijk zijn voor schade aan de auto of aan derden indien hij/zij zich hier niet aan houdt.

De Klant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de schade aan het interieur of aan de buitenkant van de auto bij ongeoorloofd gebruik en dient in dat geval alle hieruit voortvloeiende kosten te betalen in overeenstemming met clausule ACHT.

Daarom zal het niet naleven van een redelijk en zorgvuldig normaal gebruik van de auto en een gebruik dat met name in strijd is met de bepalingen van de voorafgaande paragrafen, worden beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Uitsluitend ter illustratie en zonder beperkend te zijn, wordt het volgende als ongeoorloofd gebruik beschouwd:

 1. Duwen of slepen van een ander voertuig.
 2. Rijden op plaatsen die niet geschikt zijn voor openbaar wegverkeer zoals stranden, racecircuits, bospaden, paden, enz.
 3. Rijden op niet geasfalteerde of onverharde wegen waardoor schade aan de auto kan worden veroorzaakt.
 4. Rijden op voor het verkeer beperkte gebieden, waaronder in het bijzonder vliegbanen en andere wegen die gekoppeld zijn aan het gebruik voor de luchtvaart of militair gebruik
 5. Nalatig handelen bij het oplichten van controle- en waarschuwingslampjes in het instrumentenpaneel van de huurauto.
 6. Vervoer van goederen of dieren en in het bijzonder gevaarlijke, brandbare en/of schadelijke stoffen voor de auto en voor de inzittenden.
 7. Het vervoer van personen of goederen waarvoor de Klant zich direct of indirect laat betalen.
 8. Onderverhuur van de auto.
 9. Het gebruik van de auto voor activiteiten die in strijd zijn met de wet.
 10. Het vervoer van meer dan het voor de auto toegestane aantal personen of hoeveelheid bagage.
 11. Manipulatie van of ingrepen aan de kilometerteller. Een slechte werking van de kilometerteller dient zo snel mogelijk aan NIZA CARS te worden gemeld.
 12. Vervoer van bagage of andere voorwerpen op het dak van de auto zelfs bij gebruik van een hiervoor geschikte uitrusting.
 13. Voorwerpen in het zicht in de auto achterlaten, die mogelijk gestolen kunnen worden met eventuele schade aan de auto.
 14. Het interieur van de auto sterker vervuilen dan bij een redelijk en zorgvuldig gebruik.
 15. Besturen van de auto in een staat van vermoeidheid, ziekte of onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs.
 16. Roekeloos rijgedrag in strijd met de verkeersregels.
 17. Gebruik van de auto voor het leren van handelingen voor de besturing in gelijk welke omstandigheden en/of het onderwijzen van speciale vaardigheden achter het stuur.
 18. Besturen van het gehuurde voertuig door een persoon die hiertoe op grond van de overeenkomst niet gerechtigd is als klant(en) en/of extra bestuurder(s).
 19. Rijden in de auto buiten het Iberisch schiereiland.
 20. Gebruik van de auto na beëindiging van de huurperiode.
 21. Besturen van de auto met verminderde fysieke vermogens als gevolg van het gebruik van alcohol of drugs, inname van medicijnen of ziekte.
 22. Met de auto deelnemen aan wedstrijden of soortgelijke evenementen.

 

 1. RIJBEWIJS

De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs te zijn dat erkend is in het land waar de auto van NIZA CARS wordt opgehaald. De Klant is direct verantwoordelijk voor de geldigheid en erkenning van het rijbewijs en dient NIZA CARS in alle gevallen vrij van schade te houden.

De bestuurder dient ten minste ÉÉN jaar in het bezit te zijn van zijn/haar rijbewijs. Als de bestuurder VIJFENTWINTIG jaar of jonger is, worden er speciale voorwaarden overeengekomen die een toeslag kunnen inhouden, in overeenstemming met het bepaalde in clausule TWEE.

 1. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Alle klanten en/of bevoegde extra bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de Klant die uit deze Overeenkomst en de hierop van toepassing zijnde wetten voortkomen.

 1. DIEFSTAL EN VERLIES VAN PERSOONLIJKE VOORWERPEN

NIZA CARS wijst iedere aansprakelijk af voor in de huurauto gestolen, vergeten of verloren voorwerpen.

 1. BORG

Op het moment van ondertekening van de Overeenkomst kan van de Klant, indien hij/zij geen Sterverzekering wenst af te sluiten, verlangd worden een borg van € 1.200,00 tot € 3.000,00 te storten, afhankelijk van de categorie van het gehuurde voertuig, om naleving van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst te garanderen.

Deze borgsom kan worden betaald in contanten of middels een autorisatie gedurende 7 dagen worden gereserveerd.

Dit bedrag zal, indien het contant betaald is, worden geretourneerd na aflevering van de auto en na de nodige controles om de staat ervan vast te stellen en te controleren of de algemene en bijzondere voorwaarden in acht zijn genomen.

In het geval dit bedrag middels een autorisatie gereserveerd is, zal dit met 7 dagen worden verlengd om naleving van de betalingsverplichtingen van de Klant te garanderen en indien na het verstrijken van deze termijn een extra toeslag op grond van de Algemene Voorwaarden van toepassing is, dan zal dit bedrag via de creditcard worden afgeschreven na kennisgeving en specificatie van de posten waarvoor hij/zij aansprakelijk is.

Indien een verlenging van de Overeenkomst overeen wordt gekomen, zal het bedrag voor de borg evenredig worden verhoogd met het aantal dagen waarmee de huurperiode wordt verlengd.

 1. GOEDGEKEURD VERPLICHT VEILIGHEIDSSYSTEEM VOOR KINDEREN

Wanneer in de huurauto kinderen worden vervoerd met een gewicht van 9 tot 18 kg, dient de Klant NIZA CARS hiervan op de hoogte te stellen zodat het verhuurbedrijf hem/haar tegen betaling van de bijbehorende huurprijs het goedgekeurde verplichte veiligheidssysteem verstrekt ZONDER DIT IN DE AUTO TE VERANKEREN overeenkomstig het gewicht en de lengte van het kind of de persoon die dit moet gebruiken. Voor het installeren van dit systeem is te allen tijde de Klant verantwoordelijk.

 1. RECHT OP ANNULERING

NIZA CARS behoudt zich het recht voor, binnen een redelijke termijn in overeenstemming met de specifieke omstandigheden van het desbetreffende geval, de aflevering van de huurauto te annuleren indien er gegronde twijfels bestaan over de financiële draagkracht van de Klant of indien deze eerder betrokken is geweest bij een geval van wanbetaling of incidenten met NIZA CARS.

NIZA CARS behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding voor de Klant te ontbinden op het moment dat het verhuurbedrijf in het bezit komt van informatie die:

 1. Ernstige twijfels omtrent de financiële soliditeit van de Klant oproepen en zijn vermogen om de kosten te dragen van deze Overeenkomst en aan de overige verplichtingen die hieruit voortvloeien te voldoen.
 2. Aantoont dat de Klant de aangegane overeenkomst met NIZA CARS niet naleeft of een ongeoorloofd gebruik van de huurauto maakt zoals beschreven in Voorwaarde DERTIEN.

 

 1. GECOMPUTERISEERDE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor de toepassing van de geldende voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, licht NIZA CARS de Klant in dat zijn persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een aangelegd geautomatiseerd bestand voor persoonsgegevens en onder verantwoordelijkheid van dit bedrijf, gevestigd in de Avenida Comandante García Morato nr. 40 te Malaga, met als doel de gecontracteerde autoverhuurdiensten te kunnen beheren en hem/haar op gezette tijden te informeren over aanbiedingen en producten, van het bedrijf zelf of van derden, die hem/haar zouden kunnen interesseren via e-mail of op iedere andere gelijkwaardige wijze.

In het geval van commerciële berichten via e-mail of een gelijkwaardig medium verleent de Klant nadrukkelijk zijn instemming voor het versturen van reclame via het genoemde medium.

Deze toestemming kan op ieder moment worden herroepen middels een schriftelijk verzoek gericht aan het onderstaande adres: Avenida Comandante García Morato nr. 40, Malaga, of door een e-mail te sturen naar informatica@nizacars.es

Tot slot wijzen wij erop dat de Klant zijn recht van inzage, wijziging of verwijdering kan uitoefenen middels een schriftelijk verzoek gericht aan de commerciële afdeling op het adres comercial@nizacars.es

In het geval dat de bevoegde autoriteiten ons verzoeken de identiteit van de bestuurder van de huurauto op een bepaalde datum en tijdstip vrij te geven, zullen wij deze informatie aan hen verstrekken.

 1. KLANTENDIENST

Aanvragen voor informatie, suggesties, reclamaties of klachten kunnen gericht worden aan NIZA CARS, afdeling Klantendienst, Avenida Comandante García Morato nr. 40, tel. 952.23.61.84/79 of via e-mail  comercial@nizacars.es

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De algemene huurvoorwaarden worden beheerst door het Koninklijke Wetsbesluit 1/2007 van 16 november waarmee de geconsolideerde versie van de algemene Wet ter bescherming van consumenten en gebruikers is goedgekeurd, welke van toepassing is op al datgene waarin deze voorwaarden niet voorzien.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Spaanse recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken bevoegd die in het Spaanse Wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn aangewezen.

 1. VERTALING

De vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel van informatieve aard en bezitten geen juridisch bindend karakter. Alleen de Spaanse versie is rechtsgeldig.