Heeft u uw reservering al? Check-in

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de informatie en contractuele betrekkingen vast te leggen tussen CONNEXCARS, S.L. (in het vervolg de “Verhuurder” of “NIZA CARS” zonder onderscheid) en de klanten (in het vervolg de “Klant” of de “Huurder”) en gelden zowel voor de reserveringen van voertuigen die in de kantoren van NIZA CARS worden gedaan als voor de reserveringen via de website www.nizacars.es of via onze telefoonservice, eigendom van NIZA CARS, houder van het Spaanse fiscale nummer B67071951 en gevestigd Avda. Via Augusta, 105 (08174 Sant Cugat del Vallès) SPANJE.

Door een huurauto te reserveren gaat de Klant zonder voorbehoud akkoord met alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

NIZA CARS behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen middels publicatie van deze wijzigingen op de website www.nizacars.com zodat deze beschikbaar zijn voor de Klanten en zij hiervan kennis hebben kunnen nemen alvorens een huurovereenkomst aan te gaan.

 1. Voor huur vereiste documentatie

Bij het ophalen van het voertuig dient de Klant zijn originele tijdens de huurperiode geldige rijbewijs te laten zien, evenals zijn identiteitsbewijs - ID-kaart of paspoort voor ingezetenen van de EU en beide documenten voor inwoners van landen buiten de EU, waarbij de Klant in het bezit dient te zijn van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning.

De klant dient in het bezit te zijn van het bijbehorende rijbewijs dat geldig is in het land waar het voertuig van NIZA CARS geleverd wordt. De klant is rechtstreeks verantwoordelijk voor de geldigheid en het erkend zijn van het rijbewijs gedurende de volledige huurperiode en dient NIZA CARS in alle gevallen te vrijwaren. In het geval van rijbewijzen met punten is de klant er verantwoordelijk voor dat hij te allen tijde over de wettelijk vereiste punten beschikt om te kunnen rijden en dat de bevoegde instantie geen procedure heeft gestart die gericht is op het verlies van de geldigheid van het rijbewijs, waarbij NIZA CARS met betrekking tot deze zaken van elke aansprakelijkheid wordt ontheven.

Rijbewijzen moeten voorzien zijn van een officiële vertaling of, indien deze ontbreekt, van het internationale rijbewijs, wanneer de Spaanse wetgeving dit vereist of indien het rijbewijs niet in het Latijnse alfabet is gesteld. Vertalingen of het internationale rijbewijs worden in geen geval geaccepteerd zonder het originele document.

De klant is verplicht te voldoen aan de geldende wetgeving inzake de noodzaak om zijn rijbewijs vergezeld te doen gaan van een internationaal rijbewijs voor het rijden op de openbare weg. Dit is de verantwoordelijkheid van de Klant, evenals eventuele sancties door de overheid en/of de autoriteiten.

De Klant dient de reserveringsvoucher te overleggen op het moment dat de Klant de auto komt afhalen.

Bij reserveringen op luchthavens moet het vluchtnummer worden vermeld om goede werking van de vervoersservice of shuttle tussen de luchthaven en het ophaal/afleverkantoor van het voertuig te kunnen garanderen.

In ieder geval behoudt het bedrijf zich het recht van toelating voor, omdat het in staat is om de reserveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, gewoon het bedrag dat voor de reservering is betaald (alleen voor boekingen via onze website), zonder compensatie aan de klant, in geval van twijfelachtige financiële solvabiliteit, gewelddadig gedrag, geschiedenis van schade aan voertuigen in eerdere verhuur of enige andere omstandigheid die een schending door de Klant van deze voorwaarden zou kunnen veroorzaken.

 1. Minimum- en maximumleeftijd

Bestuurders moeten ten minste 21 jaar zijn en langer dan 1 jaar in het bezit van hun rijbewijs. De maximumleeftijd is 79 jaar -inclusief-.

Exclusief voor de groepen B, C, D, E, F1 en F4 zijn huurprijzen toegestaan voor chauffeurs tussen de 18 en 20 jaar oud (oude kaart niet verplicht), met een dagprijs van 12 euro, minimaal 36 euro en maximaal 180 euro.

Automobilisten met een rijbewijs tussen 1 en 3 jaar betalen 7 euro per dag extra met minimaal 21 euro en maximaal 91 euro per huur.

Voor de huur van speciale categorieën zoals de groepen E1, F4, G, G3 en H1 is de minimumleefjidt van de bestuurder 21 jaar en de vereiste minimumervaring als automobilist is 2 aar. Von de huur van speciale categorieën zoals de groepen F2, F3, K, K1, L2 en L3 is de minimumleeftijd van de bestuurder 23 jaar en de vereiste minimumervaring als automobilist is 2 jaar.

Voor de huur van speciale categorieën zoals de groepen G2,  is de minimumleeftijd van de bestuurder 25 jaar en de vereiste minimumervaring als automobilist is 5 jaar.

Minimumleeftijd en ancienniteit vereist
Categorie Minimum Leeftijd Vereiste Leeftijd
B - C - D - E - F1 - F4 18 jaar Het is niet vereist
E1 - E2 - G - H - I2 - G3 - H1 21 jaar Minimaal 2 jaar licentie
F2 - F3 - K - K1 - L2 - L3 23 jaar Minimaal 2 jaar licentie
G2 25 jaar Minimaal 5 jaar licentie
Extra Kosten ivm minimumleeftijd
Van 18 tot 20 jaar 12 € x dag, Mínimal 36 €, Máximum 180 €
Van 21 tot 24 jaar 9 € x dag, Mínimal 27 €, Máximum 135 €
Andere bijkomende kosten
Rijbewijs tussen 1 y 3 jaar, 7 € x jaar, Mínimal 21 €, Maximum 91 €
 1. Geboekt voertuig

De huur is niet noodzakelijkerwijs gebonden aan een concreet voertuig (merk, model, kleur, uitrusting, enz.), maar aan een groep voertuigen met vergelijkbare technische eigenschappen en gebruikskenmerken, die bij het opstellen van het huurcontract worden gespecificeerd. Een uitzondering vormen de 'gegarandeerd model'-voertuigen, deze worden bij gebrek aan beschikbaarheid vervangen door een model met dezelfde of hoger geklasseerde kenmerken.

Het gereserveerde voertuig is maximaal 3 uur beschikbaar volgens reservering. Na die tijd wordt de beschikbaarheid niet bevestigd.

 1. Duur van de huur

De huur wordt berekend in perioden van 24 uur, te tellen vanaf het exacte tijdstip waarop de Klant het voertuig huurt tot de ontvangst van het voertuig door NIZA CARS.

De Klant krijgt 1 uur extra de tijd om de auto af te geven en 2 extra uren indien een Star Insurance is afgesloten. Wordt de auto meer dan 60 minuten later teruggebracht dan het tijdstip waarop de huurperiode volgens de huurovereenkomst afloopt, dan wordt een toeslag van 1 extra huurdag in rekening gebracht volgens het geldende tarief.

De duur van het contract wordt gespecificeerd bij de formalisering: zowel plaats, tijdstip en datum van het ophalen als plaats, tijdstip en datum van inleveren van het voertuig.

Als de Klant besluit de huur eerder dan de in de Huurovereenkomst vastgelegde datum te beëindigen, heeft de Klant geen recht op teruggave van het bedrag dat overeenkomt met het aantal dagen dat de auto en de eventueel gecontracteerde aanvullende opties niet gebruikt zijn.

De maximale huurperiode is 30 dagen, behalve wanneer uitdrukkelijk toestemming voor verlenging gegeven is door NIZA CARS. NIZA CARS behoudt zich het recht voor om deze periode te verlengen onder speciale voorwaarden.

Als het voertuig later ingeleverd wordt dan de in de Overeenkomst vermelde datum en/of tijdstip, heeft NIZA CARS het recht om de Klant het huurbedrag in rekening te brengen dat overeenkomt met de dagen dat het voertuig te laat werd ingeleverd volgens het op dat moment geldende tarief.

NIZA CARS behoudt zich het recht voor om passende gerechtelijke stappen te nemen in geval van vermissing van het voertuig of als het voertuig niet ingeleverd is op dag en tijdstip die in de Huurovereenkomst vermeld zijn.

 1. Verlenging van de Overeenkomst

De Klant is verplicht de auto op de datum en tijdstip in te leveren die in de vorige bepaling zijn vermeld. Als de Klant de huurperiode wilt verlengen, dient de Klant zich tot het kantoor van NIZA CARS te wenden om de verlenging van de overeenkomst te ondertekenen. Verlenging is alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van NIZA CARS. De overeenkomst kan niet per telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel worden verlengd. In het geval van niet-beschikbaarheid of om welke andere reden dan ook, is de klant verplicht om het voertuig in te leveren op de overeengekomen datum bij de overeengekomen vestiging op de overeengekomen tijd. Doet de Klant dit niet, dan behoudt NIZA CARS zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen.

Eenzijdige verlenging van de huurtermijn door de Klant zal worden beschouwd als een ongeoorloofd gebruik van de auto met het oog op de aansprakelijkheid van de Klant voor willekeurig welke schade aan de auto.In dergelijke gevallen heeft het NIZA CARS, naast het huurbedrag dat overeenkomt met de extra dagen voor vertraging in ruil, het recht om de klant de kosten in rekening te brengen van mogelijke juridische stappen voor de terugvordering van het voertuig.

Het bedrag dat als borg gestort is, kan in geen geval dienen voor de verlenging van de overeenkomst. Derhalve dient de Klant, in het geval dat de overeenkomst wordt verlengd, een aanvullend bedrag voor de verlenging hiervan te betalen, berekend op basis van het op dat moment geldende tarief.

Afhankelijk van de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst kan het nodig zijn om bij het aanvragen van een verlenging van de overeenkomst een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten, waarbij op dat moment de geldende overeenkomst beëindigd wordt. Deze nieuwe overeenkomst impliceert betaling van de huur volgens de op het moment van afsluiten geldende tarieven, evenals betalen van een nieuwe borg, zie sectie 7 Betaalwijze en betalingsvoorwaarden van dit document.

 1. Aantal kilometers

Het aantal kilometers wordt bepaald door het kantoor waar het voertuig opgehaald wordt en volgens het type verzekering dat is afgesloten.

 1. Aantal kilometers in Málaga

De kilometerstand voor voertuigen die worden opgehaald bij het kantoor in Malaga is onbeperkt, behalve voor de groepen F2, F3, G3, K en K1, zoals hieronder aangegeven. Voor groep G2 zijn de bepalingen van afdeling 6c van deze voorwaarden van toepassing.Aantal kilometers in Málaga.

1 t/m 12 dagen

250 km per huurdag

13 t/m 30 dagen

3000 km inbegrepen

De kosten voor iedere extra kilometer bedragen € 0,25 per km + TAX.

 1. Aantal kilometers in Barcelona

Het aantal kilometers voor voertuigen die opgehaald worden bij het kantoor in Barcelona, kent een beperking die afhankelijk is van het aantal huurdagen.

1 t/m 6 dagen

300 km per huurdag

7 t/m 20 dagen

150 km per huurdag

21 t/m 30 dagen

100 km per huurdag

De kosten voor iedere extra kilometer bedragen € 0,25 per km + TAX.

Bij het afsluiten van een Star Insurance wordt het toegestane aantal kilometers verhoogd tot een maximum van 2.000 km voor boekingen t/m 13 dagen en 3.000 km voor boekingen t/m 30 dagen, met uitzondering van de groepen G2, zie punt 6c van deze voorwaarden. De kosten per extra kilometer bedragen € 0,25/km + TAX.

 1. Aantal kilometers voor de groepen G2

De groepen G2 hebben een limiet van 2.000 km per huur, een extra kilometer kost € 1 per km + TAX.

 1. Betaalwijzen en betaalvoorwaarden

De volgende betaalwijzen worden geaccepteerd: creditcard (VISA en MasterCard) en debitcard.

Diners Club-kaart, American Express, Maestro, VPAY, alle soorten prepaid-kaarten en cheques zijn niet toegestaan als betaalwijze.

De kaart moet op naam staan van de persoon die fungeert als hoofdbestuurder in de huurovereenkomst. Als dit niet zo is, dan is het afsluiten van een Star Insurance verplicht.

De aanbetaling voor reserveringen met een eigen risico kan alleen met een creditcard worden betaald.

Om een debitcard (VISA en MasterCard) te kunnen gebruiken als betaalwijze, is het afsluiten van een Ster-verzekering verplicht.

In geen geval kan de borg cash betaald worden.

 1. Boekingen met vooruitbetaling

Vooruitbetaalde reserveringen kunnen niet zonder kosten geannuleerd worden. De annuleringskosten zijn als volgt:

 • Bij annuleringen tot 48 uur vóór het overeengekomen ophaaltijdstip van het voertuig worden de eerste 3 huurdagen in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen van 24 tot 48 uur vóór het overeengekomen ophaaltijdstip van het voertuig is de boete 50% van het reserveringsbedrag, met het equivalent van 3 huurdagen als minimaal bedrag.
 • Bij annuleringen van minder dan 24 uur vóór het overeengekomen ophaaltijdstip is er geen restitutie.

Wijzigingen in boekingen staan altijd onder de supervisie en autorisatie van het kantoor. Het kantoor behoudt zich het recht voor om geen wijzigingen aan te brengen in geval van niet-beschikbaarheid of in gevallen waarin het functioneren van het kantoor in het geding komt.

In geval van wijziging van datums behoudt de firma NIZA CARS zich het recht voor om de prijs te verhogen volgens de geldende tarieven. Indien de prijs van het geldende tarief op de nieuwe datums lager is dan de prijs van de oorspronkelijke reservering, wordt de prijs van de oorspronkelijke reservering gehandhaafd.

Indien de huurovereenkomst afloopt vóór de aangegeven datum, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 1. Borg

De borg is een geblokkeerd bedrag, preautorisatie of ten laste van de kaart gebracht bedrag als garantie voor benzine, verlies van sleutels, verlenging van het contract of schade aan het voertuig, afhankelijk van het geval in kwestie.

Voor verhuur voor 8 of meer dagen brengen wij de borg in rekening en worden deze aan het einde van de huur terugbetaald als de auto zonder schade wordt geretourneerd.

Teruggave van de borg vindt plaats binnen 15 tot 30 dagen na inlevering van het voertuig. In geval van gebruik van een debitcard vindt de terugbetaling van deze borg plaats na de correcte inlevering van het voertuig. Het kan 15 dagen duren voordat het bedrag bijgeschreven is.

 1. Borg bij boekingen met eigen risico

Bij elke reservering waarbij geen aanvullende verzekering afgesloten wordt, moet een borg betaald worden die gelijk is aan het eigen risico voor schade aan het voertuig, met daar bovenop de € 100 die betaald worden als borg voor benzine en eventueel verlies van sleutels.

Categorie

Eigen risico

B - C

€ 1.200

D - E - F1 - F4 - H - L2 - I2

€ 1.500

E1 - E2 - F3 - G - H1 - I - L3

€ 1.800

F2 - G3 - K

€ 2.000

G2

€ 3.000

 
 1. Borg bij boekingen met Star Insurance

De borg voor boekingen met een sterrenverzekering ligt tussen de € 300 en € 700 voor pick-ups in Malaga en Barcelona, voor benzine en mogelijk verlies van sleutels.

Categorie

Kaution

B - C - D - E - F1 - F4

€ 300

E1 - E2 - F2 - F3 - G - G3 - H - L2 - L3

€ 500

G2 - K - K1

€ 700

 1. Verzekeringen

Alle voertuigen hebben standaard een verplichte wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming met de verordening van de Europese Unie 2018/0168. De verzekering is alleen geldig in de landen waarvoor het voertuig is geautoriseerd om deel te nemen aan het verkeer en voor de bestuurder of bestuurders die in het huurcontract als geautoriseerde(n) worden vermeld.

 Deze dekking wordt gegarandeerd en overgenomen door de verzekeraar bij wie NIZA CARS de overeenkomstige verzekeringspolis heeft afgesloten en is onderworpen aan de algemene en bijzondere bepalingen van deze verzekering, alsook aan de wet. Door de ondertekening van het huurcontract wordt de klant als verzekerde toegevoegd aan de bovengenoemde polis.

Ook schade aan het voertuig als gevolg van aanrijding (met uitzondering van eigen risico) en diefstal (met uitzondering van eigen risico) is gedekt, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De Klant dient, in het geval van een aanrijding, binnen een termijn van 24 uur na het ongeval de volledige gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen naar NIZA CARS op te sturen, samen met het ingevulde Europees schadeformulier (DAA) waarop het kenteken, de naam en het adres van de tegenpartij, de toedracht van de aanrijding, een situatieschets, de naam van de verzekeringsmaatschappij en het nummer van de verzekeringspolis staan vermeld, en dat ondertekend is door de twee bestuurders die bij de aanrijding betrokken zijn of, indien men hierover niet beschikt, het 'Ongevalsverslag' dat door NIZA CARS zal worden verstrekt.
 • De verzekeringsmaatschappij wijst de desbetreffende schadeclaim niet af op grond van het feit dat de bestuurder het voertuig bestuurde in een fysieke en psychische toestand die in strijd is met de verkeersvoorschriften.
 • De aanrijding, diefstal, brand of vandalistische daad heeft zich niet voorgedaan tijdens een ongeoorloofd gebruik van het voertuig, zoals in clausule 16 beschreven.
 • De Klant heeft NIZA CARS ingelicht over de aanrijding of binnen vierentwintig uur nadat deze heeft plaatsgevonden en heeft de relevante documenten (schadeformulier, aangifte bij de autoriteiten, enz.) overlegd.

De schadeverzekering met eigen risico dekt in geen geval het volgende:

 • Schade aan banden, velgen, interieur van het voertuig, binnen- en buitenspiegels, koplampen, ruiten, chassis en onderkant.
 • Eigen risico wat betreft schade aan de carrosserie van het voertuig.
 • Diefstal van de auto.
 • Schade veroorzaakt aan koppeling, motor, carter, katalysator en/of radiateur
 • De dagen dat de auto stilstaat tot aan de reparatie.
 • De kosten van de sleepwagen.
 • Het opladen van de accu.
 • Tanken van verkeerde brandstof.
 • Ontbreken van het volgende: bandenreparatieset, gevarendriehoeken, hesjes, antennes, kinderzitjes of andere externe of extra elementen van het voertuig.
 • Schade aan het voertuig veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik overeenkomstig punt 16 van dit document.

In ieder geval dekt geen enkele verzekering de volgende aspecten:

 • Door nalatigheid toegebrachte schade aan het voertuig of aan derden.
 • Verlies van kinderbeveiligingssystemen, veiligheidsdriehoeken, reflecterende hesjes, documentatie, kofferlade, krik of enig extern element of accessoire van het voertuig.
 • Betaling van boetes.
 • Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.
 • Vervoer van illegale stoffen.
 • Diefstal van de auto met de sleutel in het slot.
 • Verlies, beschadiging of diefstal van autosleutels.
 • Brandplekken in stoelbekleding, kapotte stoelen.
 • Motorschade als gevolg van nalatigheid.
 • Schade als gevolg van het niet naleven van de verkeersregels.
 • Schade als gevolg van het rijden op ongeschikte wegen zoals gespecificeerd in sectie 16 van dit document.
 • Verkeerde brandstof.
 • Schade aan de koppeling.
 • Schade aan chassis of aan de onderkant van de auto.
 • Schade veroorzaakt door hagel of slechte weersomstandigheden.

 

Als de klant de borg betaalt bij levering van zijn voertuig, in geval van schade aan het voertuig tijdens de huur, is de klant altijd verantwoordelijk voor de kosten van de reparatie tot het maximale bedrag van het betaalde eigen risico, ongeacht of hij al dan niet verantwoordelijk is voor dergelijke schade, in geen geval, Een terugbetaling van elk bedrag zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Verder worden de in punt 16 van dit document genoemde gevallen van ongeoorloofd gebruik uitgesloten van de verzekeringsdekking.

De verschillende schadebedragen zijn vermeld in Bijlage I.

Klanten die deze verzekering niet wensen af te sluiten, dienen een borg van € 1.200,00 tot € 3.000,00 te storten, afhankelijk van de klasse van de auto die gereserveerd is, in overeenstemming met het bepaalde in onderstaand punt 9.a van dit document.

 1. Verzekering Wielen en Ruiten met Hulp bij Pech Onderweg

De klant kan de aansprakelijkheid voor wiel- en ruitenschade beperken en gratis hulp bij pech onderweg opnemen.

De verzekeringsbedragen zijn als volgt:

Categorie

Bedrag per dag

B - C - D - F1

10€

E - E1 - E2 - F4 - G - H - L2 - I2

12€

F2 - F3 - G3 - H1 - K

15€

K1 - L3 - I - G2

18€

 
 1. Star Insurance of All-inclusive-verzekering

De Klant heeft de mogelijkheid om aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig te beperken door het afsluiten van een zogeheten 'Star Insurance ' of 'All-inclusive-verzekering'. De voordelen van deze verzekering zijn:

 • Vermindering van de borg, zie 9.c van dit document.
 • Dekking voor banden en ruiten.
 • Dekking voor de carrosserie van het voertuig.
 • Dekking voor diefstal van het voertuig.
 • Uitgebreide dekking van wegenwachtdiensten.
 • Dekking voor kosten voor het afhandelen van boetes.
 • 2 uur extra tijd bij het terugbrengen van het voertuig.
 • Een extra bestuurder.

De verzekeringsbedragen zijn als volgt:

Categorie

Bedrag per dag

B - C - D - F1

€ 20

E - E1 - E2 - F4 - G - H - L2 - I2

€ 23

F2 - F3 - G3

€ 25

H1 - K - L3 - I - G2

€ 30

 
 1. Bijkomende toeslagen

In onze tarieven zijn geen extra verzekeringen of extra toeslagen inbegrepen. Naast de betalingen waartoe de Klant verplicht is, gelden, indien van toepassing, de volgende extra toeslagen:

Soort toeslag

Prijs per dag

Minimumprijs per overeenkomst

Maximumprijs per overeenkomst

Jonge bestuurder, jonger dan 25 jaar of korter dan 3 jaar in bezit van rijbewijs

€ 9

€ 27

€ 135

Extra bestuurder

€ 9

€ 27

€ 135

Navigatie

€ 6

€ 18

€ 90

Hulp bij pech onderweg

10€

30€

150€

Rijden in Portugal

De Klant is verplicht dit aan het verhuurbedrijf te melden, anders wordt de Klant uitgesloten van iedere dekking.

€ 9

€ 27

€ 135

Rijden in Gibraltar

De Klant is verplicht dit aan het verhuurbedrijf te melden, anders wordt de Klant uitgesloten van iedere dekking.

Alleen beschikbaar voor leveringen op ons kantoor in Malaga

---

---

€ 30

Rijden in Andorra en Frankrijk

De Klant is verplicht dit aan het verhuurbedrijf te melden, anders wordt de Klant uitgesloten van iedere dekking.

Alleen beschikbaar voor leveringen op ons kantoor in Barcelona

€ 15

€ 45

€ 225

Babyzitje of groep 0+ (0-13 kg)

€ 7

€ 21

€ 91

Kinderzitje of groep 0/ 1 (9-18 kg)

€ 7

€ 21

€ 91

Booster, stoelverhoger of groep 2/3 (15-36 kg)

€ 7

€ 21

€ 91

Inleveren/retour buiten kantooruren

(22:00-7:00 uur)

€ 40

€ 40

€ 80

Alle prijzen zijn inclusief btw. Bovenstaande kosten moeten betaald worden op het moment van de boeking of, indien dit niet het geval is, bij het ophalen van het voertuig, indien er niet naar gevraagd is of ze niet kenbaar gemaakt zijn op het moment van de boeking.

Soort toeslag

Maximumprijs per gebeurtenis

Verlies of breuk van de sleutels of inleveren ervan op een andere plek dan afgesproken

€ 220

Verlies van documentatie en aanvragen van nieuwe documentatie

€ 30

Afhandelen ongevalsrapport, mits niet voldaan wordt aan bepaling VIJFTIEN

€ 60

Afhandelen van boetes

€ 40

Tarief voor tankservice

€ 30

Speciale schoonmaak

€ 120

Inleveren / retour buiten kantooruren

€ 40

Kosten voor inleveren bij een vestiging anders dan die waar het voertuig opgehaald werd (beschikbaar tussen Barcelona en Málaga)

€ 300

Alle prijzen zijn inclusief btw. Deze kosten worden in rekening gebracht met inachtneming van de betaalde borg, overeenkomstig sectie 9 van dit document.

 1. Toeslagen voor extra kilometers

De kosten voor iedere extra kilometer bedragen € 0,25 per km. Voor voertuigen van de groepen G2 bedragen de kosten per extra kilometer € 1 per km.

 1. Toeslagen voor services buiten kantooruren

Voor iedere vorm van ophalen of inleveren buiten de kantooruren van 7.00 uur tot 22.00 uur worden extra kosten van € 40 per dienstverlening in rekening gebracht.

 1. Toeslag voor sleepwagenservice

Voor de sleepwagenservice worden extra kosten in rekening gebracht afhankelijk van de afstand tot het kantoor:

 • 0-75Km: € 90
 • 76-150Km: € 180
 • 151-250Km: € 360
 • 251Km en meer: € 400

Deze kosten zijn niet van toepassing als een Star Insurance afgesloten is.

Het terugbrengen of achterlaten van het voertuig op een andere plaats dan die aangegeven is in de Overeenkomst, geeft NIZA CARS het recht om de Klant een bedrag van € 0,20 in rekening te brengen voor elke kilometer vanaf de plaats waar het voertuig afgeleverd had moeten worden, eventueel vermeerder met de kosten ontstaan door de noodzakelijkheid van een sleepservice.

 1. Boetes, tolgelden, sancties en kosten van rechtsbijstand

Alle boetes, tolgelden, sancties en kosten van rechtsbijstand die voortvloeien uit verkeersovertredingen, parkeren, wet- of regelgeving of verordeningen, met inbegrip van congestieheffingen of verkeersbeperkingsheffingen waar deze bestaan, die van toepassing zijn op het voertuig door gebeurtenissen die zich tijdens de huurperiode hebben voorgedaan, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en de Klant is de aangewezen verantwoordelijke.

Indien het voertuig tijdens de huurperiode een boete ontvangt, worden het voertuig administratieve kosten van € 40 aangerekend voor de administratieve afhandeling. Dit geldt niet voor klanten die een Star Insurance afgesloten hebben.

 1. Kosten voor extra of speciale schoonmaak

Wanneer bij inlevering van de auto blijkt dat deze speciaal moet worden schoongemaakt - extra of intensieve schoonmaak - kan NIZA CARS als bijzondere schoonmaakkosten een bedrag van maximaal € 120 in rekening brengen. Er wordt € 30 in rekening gebracht per schoonmaakmodule. Met module wordt bedoeld: de voorzijde (dashboard en/of voorstoelen), midden (achterstoelen) en achterzijde (kofferruimte en/of achterbak). Bij auto's en busjes met 8 of 9 plaatsen zijn 4 modulen van toepassing. Het midden wordt dan verdeeld in twee modules.

Deze toeslag zal bijvoorbeeld worden geheven in de volgende gevallen: braaksel, bloed, modder, vlekken van drank of etenswaren, tabaksrookgeur en verontreiniging door dieren. Dit zijn slechts voorbeelden, andere gevallen zijn ook mogelijk.

Deze toeslag wordt aan de klant meegedeeld na inspectie van het voertuig bij de inlevering.

 1. Toeslagen voor schadeherstel

Bij een ongeval zijn de kosten voor het herstel van de schade aan het voertuig voor rekening van de klant, wanneer sprake is van een of meer van de volgende omstandigheden:

 • Het gebruik van het voertuig was niet in overeenstemming met de voorwaarden of niet in overeenstemming met de wegenverkeerswet die van kracht was op het moment van de huur.
 • Het schaderapport, in de vorm van het Europees Schadeformulier (DAA), is niet binnen 24 uur ingevuld en verzonden naar NIZA CARS, te tellen vanaf het moment van het ongeval, of het rapport geeft niet de ware gebeurtenissen weer.
 • De schade is het gevolg van een ongeval dat te wijten is aan het feit dat de klant de hoogte van het voertuig niet correct heeft ingeschat of dat zich voorgedaan heeft op een voor het verkeer ongeschikte weg, dat wil zeggen niet op de openbare weg.
 • De betreffende extra verzekering is niet afgesloten, zie sectie 10 van dit document.

Het bedrag dat bij de Klant in rekening gebracht wordt in geval van een ongeval met het voertuig wordt berekend op basis van de taxatie door een externe schade-expert voor NIZA CARS. Wanneer deze kwantificering niet a priori kan worden uitgevoerd, wordt een bedrag berekend op basis van een eerste taxatie door gekwalificeerd personeel van NIZA CARS volgens de prijslijst gepubliceerd in Bijlage I van deze voorwaarden. De klant verklaart op de hoogte te zijn van deze prijslijst met bedragen en verklaart ermee akkoord te gaan. Evenzo behoudt NIZA CARS zich het recht voor om betaling te eisen van verborgen schade of verborgen gebreken die later kunnen worden ontdekt of zich voordoen op het moment van reparatie van het voertuig.

 1. Roken vergoeding

Het wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik van roken in het voertuig en wordt bestraft met een toeslag van € 90 als dit het geval zou zijn.

 1. Buiten Spanje toeslag

Het bezoek aan Portugal -exclusief voor reserveringen in het kantoor van Malaga- of Andorra - Frankrijk -exclusief voor reserveringen in Barcelona-, moet vooraf worden gemeld door de klant, met betaling van de overeenkomstige toeslag. Als wordt vastgesteld dat een voertuig zonder voorafgaande kennisgeving in de aangegeven landen circuleert, wordt de klant de maximumbedrag dat voor dit doel is vastgesteld, kosten voor Portugal € 135 en voor Andorra of Frankrijk € 225.

 1. Rijden in Gibraltar

Het is de verplichting van de klant om deze omstandigheid mee te delen of, anders, zal het worden uitgesloten van elke dekking.
Alleen beschikbaar voor leveringen op ons kantoor in Malaga.

Als wordt vastgesteld dat een voertuig zonder voorafgaande kennisgeving in Gibraltar rijdt, wordt de klant het voor dit doel vastgestelde maximumbedrag, € 90, in rekening gebracht.

 1. Kosten voor het wijzigen van zitplaatsen in minibussen

Het is ten strengste verboden om de stoelen van de Minibussen tijdens hun huur te wijzigen, als de terugkeer wordt gedetecteerd dat ze zijn gewijzigd, zal de klant het voor dit doel vastgestelde bedrag, € 300, in rekening worden gebracht.

 1. Kosten voor het verlaten van het schiereiland zonder voorafgaande kennisgeving

Als wordt vastgesteld dat een voertuig rijdt in een land dat niet is toegestaan in onze algemene voorwaarden, wordt een extra boete opgelegd tussen € 300 en € 3.000.

In ieder geval is de Klant aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het verlies of de beschadiging van gereedschap, sleutels, accessoires, uitrusting, interieur, chassis en onderzijde van het voertuig, dak van het voertuig, alsmede problemen die het gevolg zijn van tanken van een verkeerd soort brandstof.

In het geval dat een technische wijziging wordt aangebracht of een kenmerk van het voertuig wordt gewijzigd, met inbegrip van het uiterlijk en/of de buitenkant van het voertuig, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de relevante kosten te dragen voor het herstel van de oorspronkelijke staat van het voertuig, alsook om een immobilisatievergoeding te betalen voor de dagen die nodig zijn om de oorspronkelijke staat te herstellen.

NIZA CARS behoudt zich tevens het recht voor om de klant een vergoeding te vragen voor de winstderving die het gevolg is van de immobilisatie van het voertuig als gevolg van de geleden schade of het terugbrengen van het voertuig tot zijn oorspronkelijke staat. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het aantal dagen dat moet worden geïnvesteerd in reparatie en herstel van het voertuig en/of het terugbrengen van het voertuig tot zijn oorspronkelijke staat, vastgesteld door een externe expert voor NIZA CARS, of, na de reparatie, op basis van één dag voor elke effectieve dag dat het voertuig niet gebruikt kon worden, op basis van de met de Klant overeengekomen daghuurprijs vermenigvuldigd met het aantal dagen dat het voertuig niet gebruikt kon worden.

In ieder geval is het maximumbedrag waarvoor de Klant verantwoordelijk gesteld kan worden gelijk aan de marktwaarde van het voertuig, volgens de maximumprijs die vermeld staat in de op het moment van het ongeval geldende Ganvam-gids.

De kosten die voortvloeien uit de reparatie en/of het terugbrengen tot de oorspronkelijk staat van het voertuig worden betaald met de borg. Indien het bedrag van de reparatie hoger is dan de borg wordt het extra bedrag berekend volgens bovenstaande punten en afgerekend met creditcard of debitcard, of er wordt een betalingsverzoek gestuurd aan de klant.

 1. Staat van het voertuig en inleveren

De Klant ontvangt het in de huurovereenkomst beschreven voertuig in perfecte staat, met alle documenten, banden, gereedschappen en accessoires, behalve als in de Overeenkomst anders vermeld wordt, en verbindt zich ertoe alle zaken in stand te houden en het voertuig te besturen in overeenstemming met de regels van de wegenverkeerswet en met deze Algemene Voorwaarden.

Het voertuig wordt door de Klant teruggebracht in dezelfde staat als waarin het geleverd werd, samen met alle documenten, banden, gereedschap en accessoires, op plaats, datum en tijdstip zoals bepaald in de Huurovereenkomst.

 1. Brandstofbeleid

De brandstofprijzen zijn te allen tijde onderhevig aan de schommelingen van de officiële olieprijzen die gepubliceerd zijn op het moment van het afsluiten van de huurovereenkomst.

De brandstoftank wordt bemeten in achtste delen (1/8) om de hoeveelheid bij te tanken brandstof te bepalen, die afgerekend wordt in liters.

Indien de klant het voertuig niet in overeenstemming met het tankbeleid inlevert, zal een toeslag van € 30 in rekening worden gebracht voor de kosten van de tankservice. Hierbij geldt een marge van 2 liter.

 1. Vol - vol

Het voertuig wordt geleverd met een volle brandstoftank. Bij inlevering dient het brandstofniveau van de tank hetzelfde te zijn als bij levering. Als het voertuig niet vol is bij levering, moet de klant het inleveren met hetzelfde brandstofniveau, berekend in achtste delen.

NIZA CARS zal bij de levering van het voertuig een bedrag blokkeren, pre-autoriseren of innen voor de brandstof, afhankelijk van de groep of het model van het ontvangen voertuig, afhankelijk van de marktprijs van de brandstof en het door de fabrikant aanbevolen type brandstof.

In het geval dat de Klant het voertuig niet in dezelfde brandstofstaat inlevert, wordt er een vergoeding voor de brandstof berekend en een extra toeslag van € 30 als vergoeding voor de tankservice.

 1. Vol - leeg

De klant dient een toeslag van € 30 te betalen voor de tankservice, naast de borg voor de brandstof die afhankelijk is van de marktprijs van de brandstof en het type brandstof dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

De brandstofprijzen zijn te allen tijde onderhevig aan de schommelingen van de officiële olieprijzen zoals deze gepubliceerd zijn op het moment van het afsluiten van de huurovereenkomst.

 

 1. Betalingsverplichtingen

De Klant verbindt zich om aan NIZA CARS te betalen:

 1. Kosten voor de huur, de levering en de inlevering van het voertuig, de verzekering en de belastingen die zijn vastgesteld op basis van het geldende tarief van NIZA CARS (hierna: het algemene tarief), dat vooraf aan de klant is meegedeeld. De toepassing van het oorspronkelijk overeengekomen tarief is afhankelijk van inlevering van het voertuig op afgesproken plaats, datum en tijd. De tarieven kunnen variëren afhankelijk van het seizoen en de kantoren. Controleren van het tarief vóór het afsluiten van een huurcontract voor een voertuig is de verantwoordelijkheid van de Klant.
 2. In geval van het niet afsluiten van de Star Insurance , moet er een borg overeenkomstig punt 9.a van dit document worden gestort.
 3. De extra kosten overeenkomstig sectie 11 van dit document.
 4. De prijs die voor de brandstof in rekening wordt gebracht in overeenstemming met het Brandstofbeleid zoals beschreven in sectie 13 van dit document.
 5. Schade veroorzaakt aan het voertuig volgens de contractuele dekking of in geval van ongeoorloofd gebruik, zie sectie 16 van dit document.
 1. Verplichtingen van de Klant in geval van schade of ongeval

In geval van een ongeval verplicht de Klant zich ertoe:

 1. De volledige gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen te verkrijgen en deze binnen een termijn van vierentwintig uur na het ongeval naar NIZA CARS op te sturen, samen met het ingevulde Europees schadeformulier (DAA) waarop het kenteken, de naam en het adres van de tegenpartij, de toedracht van de aanrijding, een situatieschets, de naam van de verzekeringsmaatschappij en het nummer van de verzekeringspolis staan vermeld en dat ondertekend is door de twee bestuurders die bij de aanrijding betrokken zijn of, indien men hierover niet beschikt, het 'Ongevalsverslag' dat door NIZA CARS zal worden verstrekt.
 2. Onmiddellijk de autoriteiten ervan in kennis te stellen als de schuld van de tegenpartij dient te worden onderzocht of als er gewonden zijn.
 3. Het gehuurde voertuig niet achter te laten zonder passende maatregelen te treffen om het te beschermen.

In het geval van vandalisme, brand, diefstal of vermissing van de auto verplicht de Klant zich ertoe NIZA CARS onmiddellijk op de hoogte te stellen van de gebeurtenis en hiervan aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, waarvan zo spoedig mogelijk een kopie naar NIZA CARS moet worden gestuurd.

 1. Ongeoorloofd gebruik

De Klant dient de auto met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken overeenkomstig de kenmerken van de auto, de geldende verkeersvoorschriften voor motorvoertuigen in acht te nemen en te allen tijde situaties te voorkomen die schade aan de auto of aan derden kunnen veroorzaken.

De voertuigen mogen het Iberisch Schiereiland niet verlaten. Ze mogen het Iberisch Schiereiland alleen verlaten, als dit van tevoren gevraagd is aan NIZA CARS en NIZA CARS uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft. In dat geval dient de Klant de bijbehorende betaling voor het gebruik van het voertuig buiten Spanje te betalen, zie sectie 11 (extra kosten) van dit document.

De Klant is verplicht om niet toe te staan dat de auto door andere personen wordt bestuurd die hiertoe niet bevoegd zijn volgens deze Overeenkomst. De Klant zal direct aansprakelijk zijn voor schade aan de auto of aan derden indien de Klant zich hier niet aan houdt.

De Klant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de schade aan het interieur of aan de buitenkant van de auto bij ongeoorloofd gebruik en dient in dat geval alle hieruit voortvloeiende kosten te betalen in overeenstemming met punt 11.f van dit document.

Bijgevolg wordt elk gebruik van het voertuig in strijd met een regel of een redelijk en zorgvuldig gebruik van het voertuig, en met name de bepalingen van de vorige en volgende bepalingen en punten als niet-toegestaan gebruik beschouwd.

Uitsluitend ter illustratie en zonder beperkend te zijn, wordt het volgende als ongeoorloofd gebruik beschouwd:

 1. Duwen of slepen van een ander voertuig.
 2. Rijden op plaatsen die niet geschikt zijn voor openbaar wegverkeer zoals stranden, racecircuits, bospaden, paden, enz.
 3. Rijden op niet geasfalteerde of onverharde wegen waardoor schade aan de auto kan worden veroorzaakt.
 4. Rijden op voor het verkeer beperkte gebieden, waaronder in het bijzonder vliegbanen en andere wegen die gekoppeld zijn aan het gebruik voor de luchtvaart of militair gebruik.
 5. Nalatig handelen bij het oplichten van controle- en waarschuwingslampjes in het instrumentenpaneel van de huurauto.
 6. Vervoer van goederen of dieren en in het bijzonder gevaarlijke, brandbare en/of schadelijke stoffen voor de auto en voor de inzittenden.
 7. Het vervoer van personen of goederen waarvoor de Klant zich direct of indirect laat betalen.
 8. Onderverhuur van de auto.
 9. Het gebruik van de auto voor activiteiten die in strijd zijn met de wet.
 10. Het vervoer van meer dan het voor de auto toegestane aantal personen of hoeveelheid bagage.
 11. Manipulatie van of ingrepen aan de kilometerteller. Een slechte werking van de kilometerteller dient zo snel mogelijk aan NIZA CARS te worden gemeld.
 12. Vervoer van bagage of andere voorwerpen op het dak van de auto zelfs bij gebruik van een hiervoor geschikte uitrusting.
 13. Het besturen van het voertuig in een staat van vermoeidheid of met verminderde lichamelijke vermogens, hetzij door ziekte of door gebruik van of onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs.
 14. Roekeloos rijgedrag in strijd met de verkeersregels.
 15. Gebruik van de auto voor het leren van handelingen voor de besturing in gelijk welke omstandigheden en/of het onderwijzen van speciale vaardigheden achter het stuur.
 16. Besturen van het gehuurde voertuig door een persoon die hiertoe op grond van de overeenkomst niet gerechtigd is als klant(en) en/of extra bestuurder(s).
 17. Rijden met het voertuig buiten het Iberisch Schiereiland, tenzij na aanvraag en als schriftelijke toestemming van NIZA CARS verkregen is.
 18. Gebruik van de auto na beëindiging van de huurperiode.
 19. Met de auto deelnemen aan wedstrijden of soortgelijke evenementen.
 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Alle klanten en/of bevoegde extra bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de Klant die uit deze Overeenkomst en de hierop van toepassing zijnde wetten voortkomen.

 1. Diefstal en verlies van persoonlijke voorwerpen

NIZA CARS wijst iedere aansprakelijk af voor in de huurauto gestolen, vergeten of verloren voorwerpen.

 1. Goedgekeurd verplicht veiligheidssysteem voor kinderen

In het geval dat het voertuig wordt gebruikt voor het vervoer van kinderen die een beveiligingssysteem nodig hebben, moet de klant NIZA CARS hiervan op de hoogte brengen, zodat NIZA CARS na betaling door de Klant van de bijbehorende huurprijs, het verplichte beveiligingssysteem kan leveren dat is goedgekeurd in overeenstemming met het gewicht en de grootte van het kind of de persoon die het moet gebruiken.

De klant mag ook zijn eigen veiligheidssysteem gebruiken, op voorwaarde dat hij het hulpmiddel nooit permanent aan het voertuig verankert.

De installatie van het hulpmiddel is altijd de verantwoordelijkheid van de klant.

 1. Annuleringsbeleid

NIZA CARS behoudt zich het recht voor om de levering van het voertuig te annuleren in geval van gerechtvaardigde twijfels over de financiële draagkracht van de klant of in geval van niet-betaling of incidenten bij NIZA CARS of bij de overheid.

NIZA CARS behoudt zich het recht voor om de auto niet te leveren als de klant geen terugvlucht heeft – het vliegticket kan vereist zijn in dit geval.

NIZA CARS behoudt zich ook het recht voor om deze Overeenkomst vroegtijdig en met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding aan de Klant te beëindigen, op het moment dat NIZA CARS beschikt over informatie die:

 1. Ernstige twijfels omtrent de financiële soliditeit van de Klant oproept en zijn vermogen om de kosten te dragen van deze Overeenkomst en aan de overige verplichtingen die hieruit voortvloeien te voldoen.
 2. Aantoont dat de Klant de aangegane overeenkomst met NIZA CARS niet naleeft of een ongeoorloofd gebruik van de huurauto maakt zoals beschreven in Voorwaarde 16.
 1. Digitale verwerking van persoonsgegevens

Met het oog op de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, en van de Spaanse organieke wet 3/2018, evenals de regelgeving met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce, delen wij u mede dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het volgende:

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?
 1. Identiteit van de verantwoordelijke: CONNEXCARS, S.L. (verder 'NIZA CARS')
 2. Adres: Avenida Comandante García Morato nº40, Málaga
 3. E-mailadres: comercial@nizacars.es
 4. Telefoonnummer: 952 236179
Met welk doel verwerken we uw gegevens?

Bij CONNEXCARS, S.L. verwerken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, met de volgende belangrijkste doelen:

 1. Beheren, onderhouden en ontwikkelen van de gecontracteerde autoverhuurdiensten.
 2. Uitvoeren van kwaliteitscontrole op de gecontracteerde producten en diensten.
 3. Beantwoorden van uw vragen en verzoeken.
 4. U informatie sturen over producten of diensten van CONNEXCARS, S.L. die vergelijkbaar zijn met producten of diensten waarvoor u eerder een contract hebt afgesloten. U kunt, indien u dat wenst, te allen tijde bezwaar maken tegen de toezending van deze informatie.
 5. Om uw gegevens door te geven aan MARFINA S.L., om de commerciële relatie met u te onderhouden door middel van tevredenheidsenquêtes en marktonderzoek, en door informatie te sturen over de producten en diensten, nieuws en promoties van de MOVENTIA GROUP. Deze mededelingen kunnen aangepast zijn aan uw specifieke profiel en kunnen ook via elektronische weg verstuurd worden. U kunt, indien u dat wenst, te allen tijde bezwaar maken tegen de toezending van deze informatie.
 6. Om het gehuurde voertuig te lokaliseren in geval van diefstal of vermoeden van diefstal, een ongeval of vermoedelijk ongeval of in geval van ongeoorloofde grensoverschrijding, om naleving van de algemene voorwaarden van de dienst te verifiëren.
 7. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor NIZA CARS.
Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke grondslagen op basis waarvan NIZA CARS gerechtigd is uw persoonsgegevens te verwerken voor de genoemde doeleinden zijn de volgende:

 1. Doel 1 en 2: de uitvoering van het huurcontract voor het voertuig.
 2. Doel 3, 4 en 5: de door u gegeven toestemming.
 3. Doel 6: het gerechtvaardigd belang van NIZA CARS om de veiligheid van de voertuigen te waarborgen en economische schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van illegaal gebruik van de gehuurde voertuigen te verhinderen. U kunt het resultaat van de afweging van het gerechtvaardigd belang opvragen door een e-mail te sturen aan comercial@nizacars.es.
 4. Doel 8: voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor de verantwoordelijke, vastgelegd in verordeningen met de status van wet.
Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het beheer en de administratie van de contractuele relatie en zolang u de gegeven toestemmingen niet intrekt, en in elk geval zolang u niet verzoekt om verwijdering ervan, en zolang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die per geval van toepassing zijn voor iedere gegevenssoort.

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Indien u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan MARFINA, S.L. om de zakelijke relatie met u in stand te houden.

Ook kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan staatsveiligheidsdiensten en/of bevoegde rechters en rechtbanken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in elk afzonderlijk geval van toepassing zijn.

Wat zijn uw rechten als eigenaar van de gegevens?

Toegang
U kunt een bevestiging krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken, alsmede inzage krijgen in uw persoonsgegevens die in onze bestanden zijn opgenomen.

Rectificatie
U kunt uw gegevens wijzigen wanneer deze onjuist zijn, en onvolledige gegevens aanvullen.

Verwijdering
U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Verzet
U kunt het verzoek doen om uw persoonsgegevens niet te verwerken. Wij zullen de verwerking van de gegevens stoppen, behalve in die gevallen waarin sprake is van dwingende gerechtvaardigde redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

Beperking van de verwerking
U kunt om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken in de volgende gevallen:

 1. Tijdens de procedure om de juistheid van uw gegevens na te gaan.
 2. Wanneer verwerking onrechtmatig is, u bezwaar maakt tegen verwijderen van uw gegevens en verzoekt om beperking van het gebruik ervan. Wanneer wij uw gegevens niet hoeven te verwerken, maar u ze zelf nodig hebt voor de uitoefening of de verdediging van klachten of rechtsvorderingen.
 3. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, terwijl wij nagaan of onze gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan de uwe.

Portabiliteit/overdraagbaarheid
U kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en de gegevens die zijn verkregen in het kader van uw contractuele relatie met NIZA CARS, in elektronisch formaat ontvangen en aan een andere entiteit doorgeven.

U kunt deze rechten uitoefenen, alsmede uw toestemming intrekken voor de doeleinden waarvoor u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, door een schriftelijk verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres comercial@nizacars.es. U kunt ook contact opnemen met de Spaanse autoriteit persoonsgegevens (Agencia Española de Protección de Datos) of een andere bevoegde controlerende instantie. Kijk op www.aepd.es/es.

 1. Klantenservice

Aanvragen voor informatie, suggesties, reclamaties of klachten kunnen gericht worden aan NIZA CARS, afdeling Klantenservice, Avenida Comandante García Morato nº 40-42, tel. (+34) 952 236 184 / (+34) 952 236 179 of via e-mail comercial@nizacars.es.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene contractvoorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november tot goedkeuring van de Herziene tekst van de Algemene Wet ter Verdediging van de Consument en de Gebruiker en andere aanvullende wetten, gewijzigd door de Wet 3/2014 van 27 maart; de Wet 44/2006 van 29 december 2006 betreffende de verbetering van de bescherming van de consumenten en de gebruikers, aan de regionale reglementering die van kracht is op de plaats van levering van de dienst, alsook aan alle andere reglementeringen die de voorgaande bepalingen vervangen, aanvullen of wijzigen, voor zover ze van toepassing zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op speciale tarieven en bedrijfstarieven, omdat daarbij unieke vooraf overeengekomen voorwaarden gelden.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Spaanse recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken bevoegd die in het Spaanse Wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn aangewezen.

 1. Vertaling

De volledige tekst van deze algemene voorwaarden, alsmede de Bijlagen en ervan afgeleide overeenkomsten of documenten, zijn oorspronkelijk opgesteld in de Spaanse taal. De Spaanse versie wordt als officieel beschouwd en is met voorrang voor interpretatie vatbaar in geval van verschillen met andere versies in andere talen.