Zoek, kies en reserveer

Huur uw auto in Malaga of Barcelona in slechts 2 minuten

Service voor bedrijven

Niza Cars, oplossingen voor uw dagelijkse leven.

Bij Niza Cars denken we ook aan bedrijven en zzp'ers, daarom willen we uw mobiliteit vergemakkelijken en uw dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken, door weken of maanden lang speciale tarieven voor u beschikbaar te stellen, zonder minimum en zonder verrassingen.

Om onze prijzen te controleren, vul het formulier in, bel ons op onze kantoren of schrijf naar servicios@nizacars.com

We informeren u dat SPAIN PROJECT BIENE MAYA S.L. uw gegevens verwerkt met het doel om te kunnen reageren op uw vragen en verzoeken. Bovendien, maar alleen als u daarvoor toestemming geeft, zullen uw gegevens worden doorgegeven aan Marfina, S.L. om de commerciële relatie met u te onderhouden, waarbij u via alle mogelijke media, ook langs elektronische weg, wordt geïnformeerd over producten en diensten van de Moventia Group. Deze informatie kan worden aangepast aan uw specifieke profiel. U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken, u te verzetten tegen verwerking, toegang te krijgen tot de gegevens, ze te corrigeren, de verwerking ervan te beperken en ze te verwijderen. Ook heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt kenbaar maken dat u van deze rechten gebruik wilt maken door een e-mail te sturen aan comercial@nizacars.es.

Aanvullende gedetailleerde informatie aanvragen over de verwerking van uw gegevens door SPAIN PROJECT BIENE MAYA S.L. doet u hier. Aanvullende gedetailleerde informatie aanvragen over de verwerking van uw identificerende gegevens en contactgegevens die u verstrekt heeft aan Marfina, S.L. doet u hier .