Zoek, kies en reserveer

Huur uw auto in Malaga of Barcelona in slechts 2 minuten

Privacybeleid en gegevensbescherming

  1. Toepasselijke regelgeving

In overeenstemming met de bepalingen van de van kracht zijnde RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming), informeert MOVENTO gebruikers van de website ("Web") dat de persoonlijke informatie die u ons kunt verstrekken, hetzij via bepaalde vormen van verzameling die zijn opgenomen in de verschillende secties van het web, wordt verzameld in een bestand waarvan de verantwoordelijke het bedrijf MARFINA, SL ("MARFINA") en hoofd van MOVENTO ("Grupo MOVENTO") is, zoals aangegeven in de overeenkomstige secties van het web.

De bedrijven van MOVENTO zijn de bedrijven die worden vermeld in de lijst die de gebruiker kan raadplegen door hier te klikken.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden, zoals vereist, zowel geautomatiseerd als conventioneel, verwerkt en enerzijds opgenomen en bewaard in de bestanden die eigendom zijn van MARFINA of de bedrijven van de MOVENTO Group die optreden als verantwoordelijke voor de overeenkomstige bestanden. Er wordt een register bijgehouden van hun behandeling, dat naar behoren wordt bijgewerkt.

In elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens op het web wordt voor elk specifiek geval uitdrukkelijk aangegeven wie of wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens en wie verantwoordelijk is voor de bijbehorende bestanden.

  1. Uitoefening van gebruikersrechten

De uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van behandeling, overdraagbaarheid en verzet, kan worden uitgevoerd in overeenstemming met wat beschikbaar is in de huidige regelgeving, door middel van een verzoek dat wordt verzonden naar ons e-mailadres dat voor dit doel is ingesteld. , baixamovento@moventia.net, of naar het postadres MOVENTO - Dept. Asesoría Jurídica, Via Augusta 105, 08174, Sant Cugat del Vallès, waaraan in ieder geval een fotokopie van de DNI of een geldig gelijkwaardig document moet worden gehecht, in overeenstemming met een recht waarmee u uw identiteit kunt bewijzen.

  1. Kwaliteitsbeginsel van persoonsgegevens

Het niet of gedeeltelijk invullen van persoonlijke gegevens door gebruikers die mogelijk vereist zijn in een formulier op het web, kan betekenen dat de bedrijven van de MOVENTO Group niet kunnen voldoen aan uw verzoek om informatie of diensten kunnen leveren die op het web worden aangeboden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het communiceren aan de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling die in elk geval overeenkomt, elke wijziging van de verstrekte persoonlijke gegevens, zodat de informatie in de bestanden te allen tijde wordt bijgewerkt en geen fouten bevat.

De bedrijven van de MOVENTO-groep voldoen aan de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot de plicht om persoonlijke informatie te annuleren die niet langer nodig is voor het doel of de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en wordt, indien van toepassing, geblokkeerd om te kunnen om zorg te dragen voor de mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking van de gegevens, en alleen tijdens de verjaringstermijnen van deze verantwoordelijkheden. Zodra deze perioden zijn verstreken, wordt deze informatie permanent verwijderd met behulp van veilige methoden.

Minderjarigen jonger dan 14 jaar mogen geen enkele vorm van persoonlijke informatie verzenden zonder de toestemming van hun ouder of voogd. De bedrijven van de MOVENTO Group zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die wordt verzonden door minderjarigen jonger dan 14 jaar zonder de juiste toestemming.

  1. Speciaal beveiligde gegevens

Volgens de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens moet de gebruiker ons, als ze ons informatie verstrekken met betrekking tot hun ideologie, vakbondslidmaatschap, religie of overtuigingen, ons uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming geven in de overeenkomstige vorm om te kunnen behandelen deze informatie. Op dezelfde manier hebben de gegevens met betrekking tot de raciale afkomst, de gezondheid of het seksuele leven van de gebruiker hun uitdrukkelijke toestemming in het bijbehorende formulier nodig om ze te kunnen verwerken.

Met betrekking tot de mogelijke communicatie van dit soort persoonsgegevens aan derden, zullen we de gebruiker in elk specifiek geval tijdig informeren en zullen we de middelen verstrekken om bezwaar te maken, in overeenstemming met de huidige regelgeving.

  1. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

La recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal tiene como finalidad, entre otras, poder contactar con el usuario atender y gestionar adecuadamente las consultas, comentarios, incidencias o sugerencias enviadas; gestionar las tareas básicas de administración y la emisión de presupuestos, modificación o baja de las tarjetas de fidelización que en su momento se ofrezcan; mantenerlo informado, ya sea por correo electrónico o por cualquier otro medio, de novedades y servicios (si fuera necesario, gestionar la prestación adecuada) relacionados con empresas del sector de la automoción relacionadas con ésta; y gestionar su participación en los cursos de formación ofrecidos y en procesos de selección de personal.

Met betrekking tot de verwerking van gegevens voor uitsluitend promotionele of reclamedoeleinden, wordt de gebruiker, samen met het bijbehorende formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, de mogelijkheid geboden om zich te verzetten op het moment dat hij zijn gegevens verstrekt. Evenzo wordt een tijdige, eenvoudige en kosteloze procedure tot uw dienst gesteld, zodat u vrijelijk uw bezwaar kunt kenbaar maken wanneer de gebruiker dit gepast acht.

Als de gebruiker deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij zijn beslissing gratis meedelen via de hierboven aangegeven middelen om zijn rechten uit te oefenen en in ieder geval door middel van de overeenkomstige markering in het vak dat in het gedeelte van het web. Uw aanvaarding van de te verzenden commerciële of reclame-informatie is altijd herroepbaar, zonder terugwerkende kracht.

  1. Overdracht van persoonsgegevens

Met betrekking tot de mogelijke communicatie van gegevens aan derden zullen we de betrokken partij in elk geval tijdig informeren en zullen we de middelen verstrekken om bezwaar te maken, in overeenstemming met de huidige regelgeving.

In het geval dat u geen toestemming geeft voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere persoon in de groep, anders dan degene die uw persoonlijke gegevens opvraagt, moet de gebruiker doorgaan naar de overeenkomstige markering van het vak dat in het gedeelte van het web zal verschijnen waar het formulier dat is huren.

De toestemming voor het doorgeven van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken, maar heeft geen terugwerkende kracht.

  1. Veiligheids maatregelen

De door de huidige regelgeving vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens zijn aangenomen, in overeenstemming met het type informatie dat wordt verwerkt, en er zijn andere middelen en aanvullende technische maatregelen geïmplementeerd die tot hun beschikking staan ​​om wijziging, verlies, behandeling of toegang te voorkomen. de verstrekte persoonsgegevens. Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving.

Het is gegarandeerd dat de juiste maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de informatie en de vertrouwelijkheid van de gegevens die ons via internet worden verzonden, te garanderen. Om deze reden wordt gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL)-beveiligingstechnologie, een systeem dat de codering van de naar ons verzonden informatie mogelijk maakt en het lezen verhindert, zelfs als deze onterecht wordt onderschept. Desalniettemin moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn.

Wanneer u onze website bezoekt, slaan we geen informatie op uw computer op via cookies, zodat we u automatisch kunnen herkennen wanneer u deze de volgende keer gebruikt.

Dit internetportaal bevat links naar andere websites die verband houden met de bedrijven van de MOVENTO Group.

  1. Wijziging van het privacybeleid

De bedrijven van de Movento Group behouden zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie. In deze gevallen zal zij op deze website de aangebrachte wijzigingen aankondigen met een redelijke verwachting van hun implementatie.

Evenzo zal het gebruikers voorzien van de juiste technische middelen zodat ze vooraf toegang hebben tot deze kennisgeving over het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid, evenals de informatieve teksten en het verkrijgen van toestemming voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens. geval van verzameling via deze website.

  1. Algemene informatie

Op grond van wat is vastgelegd in artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en in overeenstemming met het transparantiebeginsel van ons bedrijf, worden gebruikers geïnformeerd over de juridische gegevens van deze website :

Handelsnaam: MOVENTO Bedrijfsnaam
: MARFINA, SL Maatschappelijke
zetel: Sabadell - Barcelona, ​​​​Passeig del Comerç, 100
Contactadres: Sant Cugat del Vallès - Barcelona, ​​​​Via Augusta 105, 08174
CIF-nummer: B-59372755
Registratiegegevens in het handelsregister van Barcelona: invoernr. 3.689, folio 103, volume 20.407, volledig B-6285, 1e invoer
E-mailadres: baixamovento@moventia.net